Leder til Botilbuddet Grønbjerghjemmet

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

 

Daglig leder til Botilbuddet Grønbjerghjemmet

Kan du skabe rammerne for at medarbejderne har det godt og gør det godt? Brænder du som os for arbejdet med voksne, der har et handicap? Motiveres du af en ledergruppe, der vil hinanden og udvikler god ledelse sammen? 

Så skal du søge stillingen som leder af Botilbuddet Grønbjerghjemmet

Botilbuddet Grønbjerghjemmet – et sted med hjemlig hygge

Grønbjerghjemmet er et socialpædagogisk bosted for 16 faste beboere og en aflastningsplads. Det er et varigt botilbud for voksne borgere med komplekse problematikker, som udviklingshandicap, psykiatriske lidelser, demens samt borgere med senhjerneskader. Hjemmets hverdag bygger i høj grad på beboernes præmisser, hvor medbestemmelse og samskabelse er nøgleord. 

Beboerne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Der er således vågen nattevagt i huset. 

Der er 35 fagkompetente, dygtige og engagerede medarbejdere som er klare medspillere i at sikre en hverdag med et godt arbejdsmiljø og et stærkt fokus på borgernes trivsel. Alle medarbejdere bringer hver især deres individuelle fagligheder i spil og det tværfaglige samarbejde vægtes højt. 

Huset har sit eget køkken. 

Vi har en velfungerende MED-struktur, som er til gavn for alle. 

Der er et unikt tværfagligt samarbejde med lokalsamfundet herunder borgere i Grønbjerg, Friskolen og ikke mindst Grønbjerghjemmets venner, som er fantastisk. 

Ledelse sammen – og hver for sig

Du bliver en del af en velfungerende ledergruppe, som består af en områdeleder og 5 daglige ledere udover dig. Vi arbejder udviklingsorienteret med vores politiske vision og strategi og de fastsatte rammer og mål for området. Vi sparrer tæt – formelt med møder og uformelt ved behov. Der er ugentlig sparring med områdeleder. 

Vi tilrettelægger din onboarding i fællesskab, så du bliver klædt på til opgaven. I opstartsfasen vil du få tilknyttet en mentor.

Hvem er du?

  • Du har en socialpædagogisk eller anden relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse 
  • Du har stor lyst til at sætte dit faglige og personlige præg på den pædagogiske udvikling
  • Du har en stærk faglighed og lyst til at bidrage til et stærkt fællesskab, hvor du leder med afsæt i anerkendelse og følgeskab
  • Du arbejder tillidsbaseret og skaber produktive relationer til alle samarbejdspartnere
  • Du har erfaring med administrative opgaver, herunder tilrettelæggelse af vagtplan
  • Du har erfaring med og forståelse for økonomi og relevant økonomisk indsigt, herunder økonomistyring
  • Du har en lederuddannelse på diplom-niveau eller er indstillet på at tage en

Som person er du en kompetent og motiverende leder, der er rodfæstet, åben og ærlig i din tilgang til ledelse. Det er vigtigt for os, at din ledelsesstil er præget af synlighed og transparens. Du vægter medbestemmelse og har evnen til at uddelegere ansvaret. 

Job og Personprofil for daglige ledere

Præsentationsfilm for Grønbjerghjemmet

Hvis du vil vide mere

Vil du vide mere om stillingen, finder du job- og personprofilen som er tilgængelig via dette link og/eller ved at kontakte Centerleder Allison Hansen på tlf. nr. 24 470731, allison.hansen@rksk.dk

Du kan læse mere om Handicap og Psykiatri på www.rksk.dk/voksenhandicap og om kommunens vision på www.rksk.dk/om-kommunen/organisation/vision-mission-og-vaerdier.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stilling er til besættelse hurtigst muligt og senest 1. oktober 2023

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt

Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgninger sendes elektronisk. 

Processen

Ansøgningsfrist er den 8. september 2023

Samtaler afholdes den 18. og den 28. september 2023. Mellem 1. og 2. samtale indgår der personprofilanalyse af udvalgte kandidater samt testtilbagemelding. 

 Der indhentes referencer efter 2. samtale.


Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Ansøg" nederst på siden. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format.

 

Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressource

Vi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.

Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen.

Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ringkøbing-Skjern Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Ringkøbing-Skjern Kommune, Algade, 63, 6971 Spjald

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-09-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://rksk-v2.career.emply.com/ad/leder-til-botilbuddet-gronbjerghjemmet/hk6c28/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5892960

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet